Nauczono mnie, że posiadane talenty i zdolności należy wykorzystywać dla dobra innych, więc chcę swoją wiedzę, doświadczenie oraz kompetencje oferować tym, którzy potrzebują wsparcia.

Ukończyłem Psychologię na Uniwersytecie Opolskim, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pod tytułem: „Zainteresowania zawodowe a role rodzinne i zawody rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych”.

Obecnie kończę studia podyplomowe z Doradztwa Zawodowego oraz Przygotowania Pedagogicznego. Cały czas poszerzam swoje kompetencje w obszarze poradnictwa zawodowego oraz aktualizuję swoją wiedzę z zakresu psychologii rozwoju i pracy.

Jako doradca zawodowy pracowałem przez rok w Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu, gdzie zrealizowałem blisko 200 godzin zajęć na temat poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowanków MOS i MOW oraz osadzonych w zakładach karnych na terenie Dolnego Śląska.

Następnie przez niecałe dwa lata pracowałem jako doradca zawodowy w Biurze Karier Politechniki Wrocławskiej, gdzie przeprowadziłem pół tysiąca indywidualnych konsultacji dla studentów, w trakcie których udzielałem porad nie tylko zawodowych i edukacyjnych, ale również porad z zakresu wsparcia psychologicznego.

Wcześniej podejmowałem się różnego rodzaju zawodów takich jak magazynier, technik prac biurowych, kasjer czy żołnierz zawodowy. Moja wielokierunkowa historia zawodowa pozwala mi szerzej spojrzeć na potrzeby klientów i efektywniej pomagać, dzieląc się bogatym i różnorodnym doświadczeniem.

Wolne chwile poświęcam głównie mojej Rodzinie, czytam codziennie artykuły i książki z obszaru geopolityki, duchowości i kształtowania tożsamości, a także wymyślam i projektuję gry planszowe.